C C C C A+ A A- X

История

По писмени документи, които се намират в съда, а именно - нотариални актове, се установява, че районния съд гр. Кнежа е започнал да функционира като такъв от 1905 година под название МИРОВИ СЪД Кнежа. Създаден е и е действал под това название за разглеждане и решаване на граждански и наказателни дела. Същевременно към съда е имало и нотариална служба.

В последствие при реформа, проведена през 1934 година съдът в Кнежа е бил закрит и архивата е била предадена в Мировия съд гр. Оряхово, където за кратък срок от около две-три години, са започнали да се разглеждат наказателните и гражданските дела от района на Кнежа. Във връзка с тази реформа населението от района на Кнежа е чувствало голямо неудобство по повод на правното обслужване, тъй като се налагало за правни услуги да се ходи до гр. Оряхово на разстояние от около 30 километра. Поради това от 1 август 1937 година отново е бил открит съда в Кнежа с наименование Околийски съд Кнежа. Под това наименование съдът е съществувал и действал и след 9 септември 1944 год. до м. декември 1952 год. Впоследствие от месец декември 1952 година до м. юли 1971 година съдът е действал под наименованието Народен съд гр. Кнежа. След м. юли 1971 година и понастоящем съдът действа под наименованието Районен съд гр. Кнежа.

Съдът разглежда и решава граждански спорове, възникнали на територията на района му. Също така разглежда и решава наказателни дела за извършени престъпления и административни нарушения също на територията на съда. Към съдът има нотариална служба и съдебноизпълнителна служба.

При осъществяване на дейността си Районния съд Кнежа действа като първоинстанционен съд. Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, Гражданско-процесуалния кодекс присъдите и решенията, които постановява районния съд, могат да се обжалват пред второинстанционния Окръжен съд Плевен. Като учреждение Районния съд гр. Кнежа е поделение на Министерство на Правосъдието. По щат в съда в периода 1985 – 1996 год. има само един районен съдия, който е и Председател на същия. В края на 1994 г. щата на съда е увеличен с още един районен съдя.

Преди 1994 г. Районен съд – гр. Кнежа се е помещавал на първия етаж в сградата на Община Кнежа, а от м. декември 1994 год. съвместно с Районна прокуратура гр. Кнежа придобиват първия етаж на административната сграда на ул. „Марин Боев” 71 в която се помещава и до днес.
С Указ № 163/19. 06. 2001 г. на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 59/2001 г. община Кнежа премина към област Плевен, а с Протокол №9 / 13. 03. 2002 год. на ВСС Районен съд – гр. Кнежа премина от Врачански съдебен район към Плевенския съдебен район.

През месец юли 2001 год. щата на съда е увеличен с още един съдия.
В структурата на съда след излизането на нотариалната служба през 2005 год. и службата по вписванията през 2004 г. остана само съдебно-изпълнителната служба.
По настоящем службата по вписванията при РС-Кнежа е към Агенция по вписванията, считано от м. ноември 2004 год.

Изготвил: Председател на Кнежански районен съд - Пламен Тодоров

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация